ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برنامه نویس c#

کارجو
سید محمد 23
قم, قم 0
کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 407
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت دکترا
1
جعفر خاني 23
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 34
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم