ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس نرم افزار

کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 139
تهران, آذری لیسانس
کارجو
فرنازاعلایی 27
چهارمحال و بختیاری, بروجن فوق دیپلم