ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مونتاژکار

کارجو
1
نعمت مهدی پور 48
تهران, آذری زیر دیپلم