ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نصاب

1
نعمت مهدی پور 49
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
عادل عبدی 42
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 61
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو