ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقاش

کارجو
مهلاملايي 30
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
محبوبه محمدی 24
تهران, آذری زیر دیپلم