ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه بردار

کارجو
سعیده شمسا 23
البرز, کرج فوق دیپلم
1
حسین ساقی 40
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 30
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم