ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش ساختمان

کارجو
امیرمهدی ابیانه 56
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 148
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 522
تهران, آذری دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 37
گیلان, طوالش فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 53
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مهلاملايي 53
هرمزگان, بندرعباس 0