ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش ساختمان

کارجو
امیر حسین صفائی 13
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 25
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 117
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 502
تهران, آذری دیپلم
کارجو
مهلاملايي 28
هرمزگان, بندرعباس 0
1
امیرحسین اسدی گوفلی 32
تهران, آذری فوق دیپلم