ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش صنعتی

کارجو
ابراهیم ذکایی 35
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
مهلاملايي 49
هرمزگان, بندرعباس 0