ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش معماری

1
امیرحسین اسدی گوفلی 32
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 25
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مهلاملايي 28
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
سید مقداد جعفری 502
تهران, آذری دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 117
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم