ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش معماری

کارجو
سید مقداد جعفری 519
تهران, آذری دیپلم
کارجو
مهلاملايي 52
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
امیرمهدی ابیانه 53
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 53
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 145
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم