ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نگهبان

کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 649
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
مهرداد زراعتکار 54
گیلان, آستارا زیر دیپلم
کارجو
سعید 82
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارجو
امین حسینی 860
فارس, شیراز تمام وقت زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 53
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 57
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 55
تهران, آذری 0
1
نعمت مهدی پور 51
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حسین هاشمی 58
اصفهان, لنجان زیر دیپلم