ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ویزیتور

1
احسان آریا 27
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
موسوی 247
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 23
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
احسان عابدی آذر 30
تهران, آذری 0
0
گروه مهندسی آوید 380
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
سعیداثباتی 31
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارفرما
tabatabaei 16
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 30
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 28
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
نساصفرپور 21
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 26
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
سید محمد علی حسینی 29
یزد, ابرکوه زیر دیپلم