ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ویزیتور

کارفرما
tabatabaei 36
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 51
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 407
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
احسان عابدی آذر 52
تهران, آذری 0
کارجو
حسین احمدنژاد 55
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
سید محمد علی حسینی 53
یزد, ابرکوه زیر دیپلم
کارفرما
موسوی 279
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
زهرا نواری 49
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
نساصفرپور 44
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 58
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 47
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 44
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم