ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فریلنسر طراحی معماری و ساختمانی

کارجو
سید مقداد جعفری 519
تهران, آذری دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 53
تهران, آذری فوق دیپلم
1
مصطفی فتاحیان نژاد 41
قزوین, قزوین دیپلم