ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی MBA

کارجو
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 626
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
میلاد روشدی 22
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 21
مازندران, بابل فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 471
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
1
اسماعیل ابراهیمی 1120
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
علي قاسمي 280
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
محمد ایوبی 20
ایلام, دهلران فوق دیپلم
کارجو
سعید منصفی 1076
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم