ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی MBA

کارجو
کارجو
سعید منصفی 1096
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 41
مازندران, بابل فوق دیپلم
کارفرما
علي قاسمي 300
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
میلاد روشدی 45
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 646
تهران, آذری تمام وقت دکترا
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 491
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
اسماعیل ابراهیمی 1149
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارجو
کارجو
محمد ایوبی 45
ایلام, دهلران فوق دیپلم