ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بسته بند

کارجو
محسن رخش ماه 27
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
مینا راسته 25
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
منصور حری 24
هرمزگان, بندرعباس زیر دیپلم
کارجو
مینا راسته 25
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 97
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 29
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
معصومه طلوعی 22
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
سینا احمدی 23
آذربایجان غربی, ارومیه زیر دیپلم
کارجو
عظم اکبری 26
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 18
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
سجاد خارا 31
خوزستان, اهواز زیر دیپلم