ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بسته بند

کارجو
عظم اکبری 53
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
سجاد خارا 54
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
صمد مرامی 48
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 125
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 61
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
بهزاد حاجی حسینی 19
اصفهان, برخوار و میمه زیر دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 51
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
مینا راسته 48
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
منصور حری 48
هرمزگان, بندرعباس زیر دیپلم
کارجو
معصومه طلوعی 54
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
مینا راسته 43
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم