ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پرسشگر

1
حسین بحرکانی 100
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 26
گلستان, بندرگز فوق دیپلم