ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پرسشگر

کارجو
عمران کاویانی 53
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 130
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم