ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پژوهشگر

کارفرما
شخص حقیقی 29
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
1
تارا حسینی 34
کردستان, قروه لیسانس
کارجو
محمد شهیدی 909
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 24
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس