ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان نرم افزار

کارجو
سالارورزی 275
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 51
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 59
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 53
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 53
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 57
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 140
تهران, آذری لیسانس