ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آبدارچی

کارجو
مملی 22
بوشهر, دیلم لیسانس
کارجو
مهدی غفارس 19
خراسان رضوی, مشهد 0
کارجو
سمانه مدانلو جویبار 1008
تهران, اختیاریه تمام وقت لیسانس
کارجو
هادی دولتی قازان آباد 20
آذربایجان غربی, اشنویه زیر دیپلم
کارجو
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 120
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
امیر رضا شعبانی 26
بوشهر, تنگستان زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 471
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
داوود قلندکی 30
کرمانشاه, کرمانشاه 0
1
محمد رضا زاده 1388
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم