ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تحصیلدار

کارجو
ایمان خلیل زاده 901
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
امیرحسین اسدی 26
تهران, آذری فوق دیپلم
کارفرما
دكتر عليرضا خنفري 1251
اصفهان, اصفهان 4 فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 50
گلستان, بندرگز فوق دیپلم