ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تحلیلگر سیستم

1
شیرین شاهی محمدی 27
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 34
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم