ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تدوینگر

کارجو
محمد جواد محمدی 252
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
یونس اسحاقی 28
کرمان, رفسنجان زیر دیپلم
1
حسین ساقی 41
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 208
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم