ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تراشکار

1
حسین بحرکانی 130
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم