ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین

کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 55
قم, قم 0
کارجو
میلاد سیفی 50
اصفهان, اصفهان دیپلم