ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین عمران

کارجو
محمد هادی کاویانی 29
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 32
قم, قم فوق دیپلم