ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین عمران

1
امیر حسین اسماعیلی 44
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
اکبر طالبی 715
مازندران, ساری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد هادی کاویانی 39
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم