ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین کامپیوتر

کارجو
سالارورزی 273
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 52
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 56
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 298
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سهیل کریمی 50
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
مهدی 48
اردبیل, خلخال زیر دیپلم
کارجو
احسان آقا 49
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 56
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
ایمان علی حسینی 50
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
سجاد خارا 54
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
کیوان بهرامی نژاد هره دشت 48
گیلان, طوالش زیر دیپلم
1
امیرحسین اسدی 27
تهران, آذری فوق دیپلم