ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی توزیع کننده

کارجو
علی ملارستمعلی 314
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
1
حسین بحرکانی 99
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم