ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آرایشگر زنانه

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 494
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
فرانک اعلایی 62
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
مملی 48
بوشهر, دیلم لیسانس
کارجو
محبوبه محمدی 51
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 648
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
جمیله غزیعلی 25
خوزستان, اهواز دیپلم
کارجو
مریم مولا 221
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سونا حق نظر 901
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
فائزه جلیلی 51
تهران, آجودانیه دیپلم
کارجو
علی صولتی 1111
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 389
تهران, آذری تمام وقت دکترا