ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی جوشکار

کارجو
محمد اسدزاده 268
تهران, ابراهیم‌آباد تمام وقت 0
1
هادی برمک 121
لرستان, دلفان فوق دیپلم
1
مهرداد زراعتکار 54
گیلان, آستارا زیر دیپلم
1
نعمت مهدی پور 51
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حسین بحرکانی 130
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 57
قم, قم 0
کارفرما
رحیمی 290
تهران, آرارات تمام وقت دکترا