ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی حراست

1
پیمان ملا میرزائی عراقی 120
تهران, آذری فوق دیپلم
1
احسان عابدی آذر 52
تهران, آذری 0
کارجو
ابراهیم اسیری 53
بوشهر, کنگان زیر دیپلم