ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی حسابدار

کارجو
هادی محمد زاده 964
خوزستان, اهواز تمام وقت دیپلم
1
مهسا حسین پور 181
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارفرما
زهرا قاینی 394
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 49
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
کارجو
باقری 45
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مصطفی نیازی 1172
اصفهان, خمینی‌شهر تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 47
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 44
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 46
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
جمیله غزیعلی 26
خوزستان, اهواز دیپلم
کارفرما
قوامی 264
خراسان رضوی, مشهد 4 فوق دیپلم