ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی خبرنگار

1
سهیل کریمی 50
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم