ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آشپز

کارجو
کریم ابوبکری ابوبکری 1439
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارفرما
ليندو 255
کردستان, سنندج تمام وقت دکترا
کارجو
ژیلا آزادی 234
تهران, آذری تمام وقت 0
کارجو
احسان حق نژاد 965
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 147
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم