ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم برق صنعتی

1
حامد کمالی فر 27
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امید اسفندیاری 26
خوزستان, مسجد سلیمان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 27
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 26
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
رسول عقیلی 25
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 32
تهران, آذری زیر دیپلم