ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم برق صنعتی

1
حامد کمالی فر 53
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امید اسفندیاری 55
خوزستان, مسجد سلیمان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 54
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 59
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 57
تهران, آذری زیر دیپلم