ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی راننده

کارجو
بهروز کشاورز 37
تهران, ابراهیم‌آباد 0
1
محمدرضا اکبری 19
فارس, مهر زیر دیپلم
کارفرما
عباس منصوری 266
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 33
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 41
قم, قم 0
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 365
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
علی محمدیان 213
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 39
تهران, آذری 0
کارجو
مصطفی حسینی 28
آذربایجان شرقی, بناب زیر دیپلم
1
حسین ساقی 47
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فرینام امیری 31
تهران, آذری دیپلم
1
محمدامین کریم ابادی 1121
کرمان, بم تمام وقت دیپلم
کارجو
علیرضا 32
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارفرما
اسنپ 405
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 32
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
حسین کریمی 137
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
سجاد خارا 42
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 37
تهران, آذری دیپلم