شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان راننده

1
محمدامین کریم ابادی 920
کرمان, بم تمام وقت دیپلم
کارجو
علی محمدیان 92
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 174
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارفرما
عباس منصوری 132
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
اسنپ 236
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا