ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرایدار

کارجو
کارجو
فریدون قجر 17
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
سعید 30
زنجان, خدابنده دیپلم
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فریدون قجر 17
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
علیرضا کرامتی پور 231
لرستان, ازنا تمام وقت 0
1
احسان عابدی آذر 39
تهران, آذری 0