ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست انبار

کارجو
علیرضا 31
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 41
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 249
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 35
تهران, آذری زیر دیپلم
1
سجاد خارا 42
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 35
گلستان, بندرگز فوق دیپلم