ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست فروش

کارجو
سالارورزی 231
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
امین سنگینی 44
تهران, تهران فوق دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 17
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 12
تهران, دماوند زیر دیپلم
1
جعفر خاني 14
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
محمد رضا پهلوان 230
اصفهان, برخوار و میمه تمام وقت دیپلم