ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه

کارجو
اشکان قبرایی 19
مرکزی, اراک لیسانس
1
رضا درخشان 36
مرکزی, اراک فوق دیپلم
کارجو
علیرضا 34
تهران, آرارات زیر دیپلم