شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان اپراتور

1
حسین احمدیان 889
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 322
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
علی ملارستمعلی 159
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 129
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 824
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم