ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح داخلی

کارجو
سید مقداد جعفری 482
تهران, تهران دیپلم
کارجو
محيا جلالى 49
اردبیل, اردبیل لیسانس
1
امیر حسین اسماعیلی 15
قم, قم فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 7
تهران, تهران فوق دیپلم