ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فروشنده

1
تارا حسینی 43
کردستان, قروه لیسانس
1
محبوبه محمدی 39
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 324
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
سید مرتضی قهاری 25
تهران, آذری دیپلم
1
احسان عابدی آذر 41
تهران, آذری 0
کارجو
فریدون قجر 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 39
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارفرما
طباطبایی 306
تهران, سرو آزاد تمام وقت دکترا
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
نساصفرپور 34
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
جعفر خاني 39
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
صادق درست 40
کهگیلویه و بویراحمد, بویراحمد فوق دیپلم
کارفرما
کلینیک ساختمانی حاتمی 238
فارس, شیراز تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 22
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 127
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارفرما
كافه سوييتي 290
البرز, کرج تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 35
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
جعفر خاني 41
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 44
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
یزدان پناهی ازاد 37
تهران, آذری دیپلم
1
مهسا عابدی 137
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 42
تهران, آذری دیپلم