ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فوق دیپلم مکانیک

کارجو
احسان کیکاوسی شیرزاد 67
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
علی فرشیدنسب 25
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 368
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا