شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان اتوماسیون صنعتی

1
مهدی مظاهری پور مظاهری پور 1104
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سیاوش طباطبائیان 1440
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق لیسانس