ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ساده

کارجو
فریدون قجر 19
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارفرما
شرکت سبز یاران سبا 312
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محسن رخش ماه 47
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 41
کرمانشاه, کرمانشاه 0
1
علیرضا توکلی رکنی 35
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
کارجو
سعید 66
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارفرما
مهندس فارسی 295
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
علیرضا 34
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
علی اسماعیلی 36
خراسان رضوی, قوچان زیر دیپلم
کارفرما
نوروزی 244
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
فریدون قجر 22
خراسان رضوی, مشهد دیپلم