شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان کارمند اداری

1
فرشاد امیری 216
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 191
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت دکترا
کارفرما
روح الله جعفری 171
تهران, شمیرانات تمام وقت دکترا
کارجو
وحید میرزازاده 116
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 159
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارفرما
همتی 236
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
اکبر فتحی 119
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
زهرا عربعامری 107
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
معصومی 138
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم