ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی انباردار

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 482
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
کارجو
فریدون قجر 22
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
ایمان علی حسینی 42
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
اسدا... سعیدی 282
البرز, ساوجبلاغ تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 257
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 47
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
1
اسماعیل برزویی 1650
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علیرضا عموری 81
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 39
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 39
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
دانیال حمیدی 253
البرز, کرج پاره وقت 0
کارجو
ابراهیم اسیری 44
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
سجاد خارا 45
خوزستان, اهواز زیر دیپلم