ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند فروش

کارفرما
خانم ساعد 259
البرز, کرج تمام وقت دکترا
کارفرما
روح الله جعفری 343
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارفرما
امیررضا نژادصمد 273
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 35
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
0
فراگستر 302
گلستان, گرگان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
فرینام امیری 35
تهران, آذری دیپلم
کارجو
علیرضا 34
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 36
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 324
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
1
جعفر خاني 41
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم