ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کتابدار

کارجو
فخرالدین عبداله زاده 46
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
1
مهسا عابدی 133
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
معصومه طلوعی 35
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 38
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 40
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم