ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی گرافیست

کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 494
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
عطیه فرزادپور 11
تهران, تهران فوق دیپلم
کارفرما
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 193
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم